haiseraaaaaaaa 😁😁

… hasierako unea heldu da jada!!!

Irrikitan geunden, hainbeste denbora pasa ondoren aurrez aurre elkarri ikusteko aukerarik ezean…

Eta azkenean, bihar, foroarekin hasiko gara.

LASTER ARTEEEEEEEEEE

… ha llegado el momento de empezar!!

Después de tanto tiempo sin tener oportunidad de vernos frente a frente, estábamos ya deseando…

Y ya por fin mañana, empezamos con el foro.

HASTA PRONTOOOOOOOOOOO

 

Share

III PLINA 😀

Laster azterketa diagnostiko bat hasiko da hirian bizi diren haur eta nerabeen egoera ezagutzeko eta, hartara, Haur eta Nerabeen II. Tokiko Planaren ezarpenaren eragina ikusteko, Haur eta Nerabeen III. Tokiko Planaren jarduera-ildoak eta etorkizuneko erronka nagusiak identifikatzeko.

Azterketa honetan, arreta berezia jarri nahi da haur eta nerabeen kolektiboaren ikuspegia txertatzeari, parte-hartze zuzenarekin, 8 eta 16 urte bitarteko neska-mutikoei eta 16-18 urtekoentzako eztabaida-taldeei zuzendutako inkesten bidez.

COVID-19 delakoak gaur egun duen osasun larrialdia dela eta, familien egoeran eta seme-alabengan duen eragina ere aztertu nahi da.

Próximamente se va a iniciar un estudio diagnóstico para conocer la situación de la Infancia y adolescencia residente en la ciudad y de este modo ver la incidencia de la implementación del II Plan Local de Infancia y Adolescencia, con vistas a identificar las líneas de actuación y principales retos para el futuro III Plan Local de Infancia y Adolescencia.

En este estudio se quiere hacer un especial hincapié en la incorporación de la perspectiva del colectivo de la infancia y adolescencia con su participación directa, mediante encuestas dirigidas a chicos y chicas de 8 a 16 años y grupos de discusión para 16-18 años.

Dado el momento actual de emergencia sanitaria por la COVID-19, a través de estudio se pretende también conocer el impacto que está teniendo en la situación de las familias y en los hijos e hijas.

Share

URRIAK 1 OCTUBRE

Gaur adinduen eguna da!

Ez gara tokiz nahastu… eeeeeeeeeeeeeez ba.

Aktiba(tu) Programatik gure adineko pertsonak zoriontzeko aprobetxatu nahi dugu.

Haurtzaro eta nerabezaroaren, eta adinekoen arteko harremana gizarte-zutabe bat dela uste dugu, eta feedback hori sustatzeko joera dugu erabat gure Programan. Egonkortasuna ematen du, bizipenak eta kultura-tradizioak partekatzen ditu, balioak finkatzen ditu eta maitasun-modu bakarra eskaintzen du.

BIBA ZUEK!

 

¡¡Hoy el día de las personas mayores!!

No nos hemos equivocado de lugar… noooooooo.

Queremos aprovechar desde Aktiba(tu) para felicitar a nuestras personas mayores.

Consideramos que la relación intergeneracional de infancia y adolescencia con las personas mayores es un puntal social, y somos totalmente proclives a fomentar ese feedback. Proporciona estabilidad, comparten vivencias, tradiciones culturales, afianzan valores y proporcionan una forma de cariño única.

¡POR VOSOTROS!

 

Share

NORMALTASUN BERRIA – NUEVA NORMALIDAD

Gizarte osoaren (tribuaren) hezkuntza eta pedagogia zereginean sinetsi izan dugu beti, espazio, testuinguru, elkarreragin eta une formal eta informal ugaritan gauzatzen dena. Horien kalitateak, estiloak eta intentsitateak, era berean, prestakuntzaren kalitatea zehazten dute, gazteen nortasuna eta pentsamendu-askatasuna eratzen laguntzeko.

ARTEAN delakoan, ekintza, emozioa, ikaskuntza gertatzen da, gauzak gertatzen dira, sozializatzen, partekatzen eta lankidetzan jarduten ikasten da, integratzen, sendatzen eta gainditzen, gatazka eta ebazpena ematen den lekuan… ARTEAN ez badago, ez dago ikasketarik.

Pandemiak lehentasunak jartzera behartu gaitu: haur eta nerabeen Hezkuntza eta Osasunerako Eskubideak. Eztabaida sortu da, eta, horri esker, balio eman zaie hezkuntza-eremuei (mota guztietakoei, ez soilik ikasleei), ekarpen akademiko hutsagatik gainera. Besteak beste:

 • Jolasa, dibertimendua eta poza.
 • Helduek ekarritako arazoetatik urrundu.
 • Bizipenak berdinen artean partekatzeko aukera ematen dute.
 • Emozio-mailan barealdia areagotzen du.
 • Beren garapena aberasten duten eta talde bateko kide izatearen sentimenduak ematen dituzten gizarte-harremanak errazten dituzte.
 • Ingurune seguruak direnez, beste eremu batzuetan izan ditzaketen arazoetatik urruntzen laguntzen diete: elikadura, tratu txarrak, sare sozialen abusua…
 • Desberdintasunak murriztu gizarte-, ekonomia- eta kultura-taldeetan, baita hezkuntza-premia bereziak dituztenengan ere, eta talde ahulenak babestu.
 • Balioetan behar diren ezagutza eta gaitasunak ematen ditu.

Haur eta nerabeak aktiboki inplikatu behar dira pandemiaren erantzunean, ikastetxeak berrirekitzean jarrera arduratsuak sustatzean eta, oro har, beren eskubideei eragiten dieten eremu guztietan. Ez dira subjektu pasiboak, bizi behar duten errealitateari buruzko iritzia eta ahotsa duten protagonistak baizik. Eta bide horretan lanean jarraituko dugu, horretan sinesten dugulako, normaltasun berriak eskaintzen dizkigun aukerak aprobetxatuz.

Siempre hemos creído en la tarea educativa y pedagógica de la sociedad en su conjunto (la tribu) que se concreta en multitud de espacios, contextos, interacciones y momentos, formales e informales. La calidad, estilo e intensidad de estos determinan a su vez la calidad de la formación, en sentido de contribuir a con-formar la personalidad y la libertad de pensamiento de las y los más jóvenes.

En el ENTRE, es donde se produce la acción, la emoción, donde se da el aprendizaje, es donde las cosas suceden, donde se aprende a socializar, a compartir y cooperar, a integrar, a sanar y superar, donde se da el conflicto y su resolución… Si no hay un ENTRE, no hay aprendizaje.

La pandemia nos ha obligado a poner el foco en las prioridades: el Derecho a la Educación y a la Salud de niñas, niños y adolescentes. Se ha generado un debate que ha permitido poner en valor los espacios educativos (de todo tipo, no solo los escolares) por todo lo que aportan además de lo puramente académico. Entre otros:

 • Juego, diversión y alegría.
 • Desconexión de los problemas trasladados por las personas adultas.
 • Permiten compartir vivencias con iguales.
 • A nivel emocional incrementa la sensación de calma
 • Facilitan las relaciones sociales que enriquecen su desarrollo y proporcionan sentimientos de pertenencia a un grupo.
 • Como entornos seguros que son, les ayudan a alejarse de problemas que pudieran sufrir en otros ámbitos: de alimentación, de maltrato, abuso de las redes sociales…
 • Mitiga las desigualdades en los distintos grupos socio-económicos y culturales, así como en los que tienen necesidades educativas especiales y protege a los colectivos más vulnerables.
 • Proporciona el conocimiento y las aptitudes necesarias en valores.

Hay que involucrar activamente a la Infancia y Adolescencia en la respuesta a la pandemia, en la promoción de actitudes responsables durante la reapertura de los centros educativos, y en general, en todos los ámbitos que afectan a sus Derechos. No son sujetos pasivos sino  protagonistas con voz y opinión sobre la realidad que les toca vivir. Y vamos a seguir trabajando en esta dirección, porque creemos en ello, aprovechando las oportunidades que esta nueva normalidad nos brinda.

Share